منسوجات

انواع پرده و حائل

https://zincoatech.com/wp-content/uploads/2020/04/mrcode.mp4 آموزشیار: تیفانی رز دریافت دوره مدت زمان: ۵ هفته طولانی تعهد زمانی: ۴-۸ ساعت در هفته موضوع: تجارت زبان: فارسی متن فیلم: فارسی دشواری:…

مشاهده اطلاعات