فناوری ضد ویروس
محافظتی که لایق آن هستید
بیشتر
ماسک کشنده ویروس
تکمیل شده با فناوری زینکوتک
بیشتر
فیلترهای ضد ویروس
با استفاده از فناوری ضد میکروبی زینکوتک
بزودی
قبلی
بعدی

محافظت در برابر ویروس

تکنولوژی ضد ویروس کرونا

ماسک کشنده ویروس

بکارگیری فناوری نانو

تاثیرگذاری فوق سریع

تکنولوژی ضد ویروس زینکوتک!

برای اولین بار در ایران

نانو پوشش منسوجات با خاصیت آنتی میکروبیال

کارایی 99.9% در از بین بردن ویروس ها و باکتری ها*

* تست ارزیابی فعالیت ضدویروسی منسوجات بر روی کرونا ویروس SARS-CoV2 طبق استاندارد ملی ایران بشماره 20836

* تست ارزیابی فعالیت ضدباکتریایی منسوج بر روی باکتری های S.aurues و Klebsiella pneumoniae طبق استاندارد ملی ایران بشماره 11070

ماسک کشنده ویروس

تکنولوژی زینکوتک استفاده شده در مدیای ماسک های ضد ویروس N99 شرکت فناوران نانو مقیاس (با برند Respinano) با قابلیت نابودی 1،000،000 برابر ویروس های موجود در عطسه فرد مبتلا میباشد.

تست کارایی منسوج ضد ویروس و ضد باکتری انجام شده در آزمایشگاههای معتبر همکار سازمان غذا و دارو نشان دهنده عملکرد >99% بر روی ویروس SARS-CoV2 (ویروس کرونا) با تیتر ویروسی معادل 1،000،000 برابر عطسه فرد مبتلا بر روی ماسک میباشد.

حامیان و همکاران ما

زینکوتک در رسانه ها