گواهینامه ها

ویروس کرونا

تست ارزیابی فعالیت ضد ویروسی

فناوری Zincoatech دارای توانایی غیر فعال کردن ویروس nSARS-CoV2 با کارایی بیش از 99% بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 20836 و استاندارد ISO 18184 میباشد.

تست ارزیابی فعالیت ضد باکتری

فناوری Zincoatech دارای فعالیت ضد باکتریایی با کارایی بیش از 99% بر روی باکتری های Staphylococcus aureus و Klebsiella pneumoniae بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 11070 و استاندارد AATCC100 میباشد.